• K Syrah Syrah Margaret River Shiraz 2010
  K Syrah Syrah Margaret River Shiraz 2010

  91/100

  RRP HK$140

  Special Price: HK$75  each

  Discounted until:

  K Syrah Syrah Margaret River Shiraz 2010
  K Syrah Syrah Margaret River Shiraz 2010

  91/100

  RRP HK$140

  Special Price: HK$75  each

  Discounted until:

 • Pommery Pop Rose 200ml
  Pommery Pop Rose 200ml

  91/100

  RRP HK$240

  Special Price: HK$99  each

  Discounted until:

  Pommery Pop Rose 200ml
  Pommery Pop Rose 200ml

  91/100

  RRP HK$240

  Special Price: HK$99  each

  Discounted until:

 • Regal Rogue Aromatic Bianco Vermouth 500ml
  Regal Rogue Aromatic Bianco Vermouth 500ml

  RRP HK$195

  Special Price: HK$88  each

  Discounted until:

  Regal Rogue Aromatic Bianco Vermouth 500ml
  Regal Rogue Aromatic Bianco Vermouth 500ml

  RRP HK$195

  Special Price: HK$88  each

  Discounted until:

 • Taltarni Golden Fields Cabernet Merlot Shiraz 2008
  Taltarni Golden Fields Cabernet Merlot Shiraz 2008

  87/100

  RRP HK$110

  Special Price: HK$59  each

  Discounted until:

  Only 94 left!
  Taltarni Golden Fields Cabernet Merlot Shiraz 2008
  Taltarni Golden Fields Cabernet Merlot Shiraz 2008

  87/100

  RRP HK$110

  Special Price: HK$59  each

  Discounted until:

  Only 94 left!
 • U'luvka Vodka 700ml
  U'luvka Vodka 700ml

  RRP HK$595

  Special Price: HK$250  each

  Discounted until:

  Only 82 left!
  U'luvka Vodka 700ml
  U'luvka Vodka 700ml

  RRP HK$595

  Special Price: HK$250  each

  Discounted until:

  Only 82 left!
 • Waiwera Still PET Case (12X1L)
  Waiwera Still PET Case (12X1L)

  RRP HK$276

  Special Price: HK$99  each

  Discounted until:

  Waiwera Still PET Case (12X1L)
  Waiwera Still PET Case (12X1L)

  RRP HK$276

  Special Price: HK$99  each

  Discounted until:

 • Henri Abele Champagne Brut NV
  Henri Abele Champagne Brut NV

  92/100

  RRP HK$420

  Special Price: HK$199  each

  Discounted until:

  Henri Abele Champagne Brut NV
  Henri Abele Champagne Brut NV

  92/100

  RRP HK$420

  Special Price: HK$199  each

  Discounted until:

 • Bollinger Spécial Cuvée
  Bollinger Spécial Cuvée

  96/100

  RRP HK$599

  Special Price: HK$399  each

  Discounted until:

  Only 46 left!
  Bollinger Spécial Cuvée
  Bollinger Spécial Cuvée

  96/100

  RRP HK$599

  Special Price: HK$399  each

  Discounted until:

  Only 46 left!
 • Top Secret Wine #1 (12 bottles x 750ml) = only $41.58 per bottle!!
  Top Secret Wine #1 (12 bottles x 750ml) = only $41.58 per bottle!!

  RRP HK$1,430

  Special Price: HK$499  each

Sign Up!